Department of Mathematics FAS Harvard University One Oxford Street Cambridge MA 02138 USA Tel: (617) 495-2171 Fax: (617) 495-5132
PD: postdoc BP: Benjamin Peirce lectureship EM: emeritus professor GR: graduate student JF: junior fellow FP: full professor PP: professor of the practice of mathematics SP: senior preceptor PR: preceptor ST: department staff SF: Simons fellow LE: lecturer SL: senior lecturer RA: research associate VI: visitors VS: visiting scholar
Nate Ackerman
Arka Adhikari
Amol Aggarwal
Jameel Al-Aidroos
Murad Alim
Maureen Armstrong
Paul Bamberg
Vladimir Barash
Rosalie Belanger-Rioux
Ahmet Beyaz
Jörn Boehnke
William Boney
Paul Bourgade
Lukas Brantner
Pamela Brentana
Wes Cain
Roana Cala
Justin Campbell
Yaiza Canzani
Erik Carlsson
Robert Cass
Ziliang Che
Diana Chen
Janet Chen
Lin Chen
Yu-Ting Chen
Zhuo Chen
Sarah Chisholm
Tristan Collins
Yaim Cooper
Daniel Cristofaro-Gardiner
Matthew Demers
Yuval Dor
Eduard Duryev
Karen Edwards
Noam Elkies
Philip Engel
Mboyo Esole
Yu-Wei Fan
Simion Filip
Nicolas Fraiman
Jun-Hou Fung
Arthur Gaer
Dennis Gaitsgory
Whan Ghang
Karsten Gimre
Gabriel Goldberg
Alex Gontar
Robin Gottlieb
Benedict Gross
Dusty Grundmeier
Benjamin Gunby
Meng Guo
Neha Gupta
Babak Haghighat
Jeremy Hahn
Fabian Haiden
Changho Han
Joseph Harris
Stephen Hermes
Eriko Hironaka
Heisuke Hironaka
Rani Hod
Michael Hopkins
Chi-Yun Hsu
Yu-Wen Hsu
Jiaoyang Huang
Adam Jacob
Arthur Jaffe
Cindy Jimenez
Atsushi Kanazawa
Masaki Kashiwara
David Kazhdan
Brendan Kelly
Mark Kempton
Larissa Kennedy
Mark Kisin
Erick Knight
Oliver Knill
Ben Knudsen
Sarah Koch
Liang Kong
Can Kozcaz
Anna Kreslavskaya
Peter Kronheimer
Sarah LaBauve
Joshua Lam
Benjamin Landon
Mitchell Lee
Gaby Leon-Guerrero
Qian Lin
Zhengwei Liu
Gabriel Long
Jin Long
Patrick Lopatto
Thomas Lovering
Yusheng Luo
Jacob Lurie
Yixiang Mao
Jake Marcinek
Eric Maskin
Akhil Mathew
Barry Mazur
Brendan McLellan
Curtis McMullen
George Melvin
Max Menzies
Susan Milano
Alison Miller
Nancy Miller
Irene Minder
Scott Mullane
David Mumford
Dave Muoio
Vu-Lan Nguyen
Tian Nie
Miika Nikula
Martin Nowak
Morgan Opie
Hector Pasten
Anand Patel
Andrea Patino
Yuchen Pei
Kate Penner
Eric Peterson
Gerald Sacks
Krishanu Sankar
Wilfried Schmid
Burkhard Schwab
Ben Schweinhart
Shamil Shakirov
Ananth Shankar
Artan Sheshmani
Xiaolin Shi
Koji Shimizu
Yum-Tong Siu
Peter Smillie
Alexander Smith
Geoffrey Smith
Philippe Sosoe
Hunter Spink
Shlomo Sternberg
Weifeng Sun
Hiro Tanaka
John Tate
Cliff Taubes
Cynthia Trinh
Arnav Tripathy
Dennis Tseng
Bena Tshishiku
Brooke Ullery
Ila Varma
David Vegh
Hugh Woodin
Fuzhou Wu
Zhong-Zhi Xianyu
Dan Xie
Wenbin Yan
Yuxuan(Nathaniel) Yang
Ziquan Yang
Zijian Yao
Horng-Tzer Yau
Shing-Tung Yau
Lynnelle Ye
Chenglong Yu
Boyu Zhang
Min Zhang
Yongquan Zhang
Yifei Zhao
Rong Zhou
Sifan Zhou
Jonathan Zhu
Yihang Zhu


If your picture is not in the directory or you want to have it changed, you can send one to webmaster at math from your harvard email account.
Privacy
HTML CSS